Home » biography

Even voorstellen

Roelof Bouwman is geboren in Nieuw-Amsterdam, een veendorpje in de buurt van Emmen.

Ooit begon hij met het maken van kunstwerken, niet gehinderd door enige kennis. Hij is gewoon begonnen, immers kennis deed hij onderweg op.

Bezig zijn, hij doet het voor zichzelf, voor zijn plezier en voor die heerlijke meditatieve momenten.

Werken die verkocht zijn geven hem een goed gevoel. Aan de ene kant maakt het iemand blij en is het een compliment, aan de andere kant is het een soort afscheid.

Het zijn beelden die in elke woonomgeving (binnen of BUITEN) inspiratie en energie geven wanneer je er oog voor hebt.

Zijn werken maken je bewust van het heden, elk contact moment weer opnieuw.

Zoek jij een uniek en persoonlijk cadeau voor een bijzonder iemand?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roelof Bouwman was born in Nieuw-Amsterdam, a village near Emmen.

Once he began creating works of art, not bothered by any knowledge. He's just begun, after all he did on knowledge.

Busy, he's doing it for himself, for his pleasure and for that delicious meditative moments.

Works that sold are giving him a good feeling. On the one hand it makes someone happy and it is a compliment, on the other hand, it is a kind of farewell.

The are images that in each living environment (inside or outside) inspiration and give energy when you have an eye for.

Folero says: get rid of headache, and lethargy, his works make you aware of the present, every contact moment all over again.

Are you looking for a unique and personal gift for someone special?